Project Details

UNDP, UNOPS, GEF

Төсөл

2021.08-2021.11

Төслийн нэр: Зоонозын өвчин болох Боом болон Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх нөлөөллийн ажил 

Монгол-Алтайн нуруудын дагуу орших тарваган тахал болон боом өвчний байгалийн голомтот, хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүс нутгийн зорилтот газруудын иргэдэд мэдлэг олгох, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах мэдлэгийн менежмент хийх