Project Details

НҮБ-ы хөгжлийн хөтөлбөр Хурдасгуур лаборатори

Төсөл

2021.12-2022.5

Төслийн нэр: Олон нийтийн оролцоотой хог хаягдлын тээвэр ложистикийн менежментийг сайжруулах нь:

Эрдэнэт хотын ЗДТГ, хот тохижуулах газар, иргэд, ИНБ-ын оролцоонд суурилсан Дахин боловсруулах хатуу хог хаягдлын тээвэр ложистикийн төв байгуулав.  Олон талт оролцоот хамтын менежменттэй, Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах сайн туршлага сургамж бий болгосон.